TRICERATOPS

Żył 67-65 mln lat temu. DŁugość 9m a ciężar 5400kg. Należały do gadów ptasiomiednicznych. Takie znakomite okazy występowały w USA: Montana i Wyomimg oraz w Kanadzie:Dakocie północnej i południowej. Pożywieniem były rośliny włókniste: drzewa iglaste oraz niska roślinność.

CZASZKA - na nią składał się długi i niski pysk stanowiący 1/3 długości gada. Róg nosowy był nieduzy w porównaniu do rogu nadoczodołowego. Z tyłu za czaszką znajduje się kryza zaopatrzona w w dziób i 2 długie sterczące do przodu kostne nadoczodołowe o pustej w środku podstawie. Kostne rogi stanowiły dobrą broń w razie niebezpieczeństwa.

KOŃCZYNY - były ogromne i krótkie. Stopy szerokie z szerokimi poduszkami. Każda stopa miała po 4 kopytka. w szkielecie triceratopsa 3 palce kończyny przedniej i 4 palce stopy zakończone były członem palcowym, zakończonych warstwą rogową.

Kryza dinozaura była dobrym pochłaniaczem ciepła dostarczanego przez słońce. W razie nadmiaru ciepła umiejętnie gad oddawał ciepło do natury.

Dinozaury.qever.com © 2006-2012